Chi tiêu triển khai FTTH 2018 ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương tăng 10%

May 13, 2019

tin tức mới nhất của công ty về Chi tiêu triển khai FTTH 2018 ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương tăng 10%

Theo nghiên cứu “Toàn cảnh thị trường FTTH” mới nhất của Hội đồng FTTH khu vực Châu Á Thái Bình Dương, chi phí triển khai mạng cáp quang đến tận nhà (FTTH) ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương đã tăng 10,1% trong năm qua.
Nghiên cứu báo cáo rằng tốc độ tăng của năm ngoái vượt quá tốc độ của 5 năm qua, với số lượng người dùng truy cập các dịch vụ cơ sở hạ tầng thông qua cáp quang tăng gấp bốn lần, bao gồm việc sử dụng FTTH, Fiber to the Building (FTTB) và các công nghệ truy cập quang học khác.
Số lượng người dùng FTTH ở một số quốc gia đã tăng lên đáng kể.Theo nghiên cứu, tốc độ tăng trưởng của Philippines là 168,6%, trong khi số lượng người dùng FTTH / FTTB ở Bangladesh tăng 149,6%.Các quốc gia khác có số lượng người dùng đăng ký lớn bao gồm Indonesia (59,5%), Thái Lan (37%) và New Zealand (30,2%).
Trung Quốc vẫn là vị trí lớn nhất cho cơ sở hạ tầng FTTH / FTTB, với tỷ lệ thâm nhập (trong các khu vực được nối mạng) đạt 74%, Thái Lan (35%), Philippines (28%), Sri Lanka (25%), Kazakhstan (24,9%) và Indonesia (24,6%).
Sắp tới, Hội đồng FTTH Châu Á Thái Bình Dương và IDATE kỳ vọng đến năm 2023, tỷ lệ thâm nhập mạng FTTH sẽ tăng 18% (khoảng 6,49 triệu hộ gia đình);số lượng người dùng cũng sẽ tăng lên, với tốc độ tăng trưởng là 35% (khoảng 576 triệu).